หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

พะเยา ร่วมจัดนิทรรศการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา ร่วมจัดนิทรรศการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และจัดอบรมให้ความรู้การจัดทำบัญชีแก้จน ในงาน วันขจัดความยากจนสากล จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2551 ณ สนามหนองระบู อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยได้รับเกียรติจากท่านเรืองวรรณ บัวนุช ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานพิธีเปิดฯ โดยสำนักงานฯ ได้จัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้ทางด้านบัญชีบริการให้คำปรึกษาและสอนแนะด้านบัญชี ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไปและบัญชีมารับบริการเป็นจำนวน 100 คน ในการนี้ได้จัดอบรมให้ความรู้ในการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย ครัวเรือน มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 251 คน

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888