หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

คลินิกแก้จนจังหวัดชัยภูมิสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดชัยภูมิ จัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการทำบัญชีครัวเรือนในงาน คลินิกแก้จนจังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายชนะ นพสุวรรณ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดชัยภูมิ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ภายในงานมีกิจกรรมสาธิตการประกอบอาชีพ การฝึกอาชีพระยะสั้น การจำหน่ายสินค้าราคาถูกสินค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและมีการจัดนิทรรศ การให้ความรู้ การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงแก่ครัวเรือนเป้าหมาย และประชาชน ทั่วไป ที่มาร่วมงานซึ่งไดรับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2551 ณ วัดสามัคคีธรรมมาราม หมู่ที่ 6 บ้านกุดเวียนตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888