หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

บัญชีฟาร์มและบัญชีครัวเรือนสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา ร่วมกับสำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 9สอน "การทำบัญชีฟาร์มและการทำบัญชีครัวเรือน" ให้เกษตรกรกลุ่มเลี้ยงไก่เนื้อครบวงจร ภายใต้นโยบายพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้แก่ราษฎรใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาลและแนวทางพัฒนาด้านเศรษฐกิจของ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.) เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจวิธีการจัดทำบัญชีในครัวเรือนและบัญชีอาชีพ ส่งเสริมให้มีวินัยในการเงิน และวางแผนการใช้เงิน ณ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการปศุสัตว์ประจำสำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 9 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2551

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888