หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สุราษฎร์ธานี เตรียมความพร้อมให้กับ IT PROVIDERสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุราษฎร์ธานี ดำเนินการจัดอบรม หลักสูตร การอบรมโปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภทสำหรับสหกรณ์การ เกษตรเวอร์ชัน 2(Web Edition) สำหรับข้าราชการ สตส. สุราษฎร์ธานี เพื่อเพิ่มทักษะให้เข้าใจและใช้โปรแกรม GL V.2 (Web Edition) ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ สามารถกำกับดูแลแนะนำให้กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ใช้โปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิผล โดยมีนางสุนีย์ สมเชื้อ หัวหน้า สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดอบรม ระหว่างวันที่ 10-11 ตุลาคม 2551 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ สุราษฎร์ธานี

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888