หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กตส.จัดอบรม เรื่อง รอบรู้เรื่องภาษีเพื่อการสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นางสาวรัชนี วิชชุลดา ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐาน การบัญชีและการสอบบัญชี เป็นประธานเปิดการอบรม เรื่อง "รอบรู้เรื่องภาษีเพื่อการ สอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร” ผ่านระบบ GIN Conference เพื่อให้ผู้สอบ บัญชีและผู้ช่วยผู้สอบบัญชีของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ประเภทและโครงสร้างของภาษีอากรของประเทศไทย วิธีการคำนวณภาษี และหลักเกณฑ์ ในการยกเว้นหรือลดหย่อนภาษี สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการตรวจสอบบัญชี รวมทั้ง สามารถให้คำแนะนำด้านการเงินการบัญชี เพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรปฏิบัติตาม กฎหมายภาษีอากรได้อย่างถูกต้อง โดยมีวิทยากรจากกรมสรรพากร ร่วมบรรยาย ให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุม 202 อาคาร 2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
t20200702124524_425111.jpg
t20200702124524_425112.jpg
t20200702124532_425114.jpg
t20200702124533_425115.jpg
t20200702124539_425117.jpg
t20200702124540_425118.jpg
t20200702124546_425120.jpg
t20200702124546_425121.jpg
t20200702124557_425123.jpg
t20200702124558_425124.jpg
t20200702124608_425126.jpg
t20200702124609_425127.jpg
t20200702124618_425129.jpg
t20200702124619_425130.jpg
t20200702124629_425132.jpg
t20200702124630_425133.jpg
t20200702124638_425135.jpg
t20200702124639_425136.jpg
t20200702124647_425138.jpg
t20200702124648_425139.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888