หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กตส.ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้โครงการพัฒนาครูแผนกวิชาการบัญชี ในรายวิชาการบัญชีสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในการอบรม โครงการพัฒนาครูแผนกวิชาการบัญชี ในรายวิชาการบัญชีสหกรณ์ หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2563 และวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ซึ่งวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ได้จัดการเรียนการสอน รายวิชาการบัญชีสหกรณ์ ขึ้น เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับหลักการ วิธีการ สหกรณ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์และกระบวนการปฏิบัติงานบัญชีสหกรณ์ ตลอดจนการจัดทำงบการเงินของสหกรณ์ได้อย่างถูกต้อง ณ ห้อง 435 อาคาร 4 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
t20200701123326_425079.jpg
t20200701123327_425080.jpg
t20200701123323_425082.jpg
t20200701123324_425083.jpg
t20200701123320_425085.jpg
t20200701123320_425086.jpg
t20200701123317_425088.jpg
t20200701123317_425089.jpg
t20200701123314_425091.jpg
t20200701123315_425092.jpg
t20200701123312_425094.jpg
t20200701123311_425095.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888