หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กตส.จัดการประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหรือบุคคลอื่น รุ่นที่ 1
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหรือบุคคลอื่น รุ่นที่ 1 เรื่อง การประมาณการค่าหนี้เผื่อสงสัยจะสูญและวิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ ตามาตรการให้ ความช่วยเหลือด้านหนี้สินและการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ให้กับผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตหรือบุคคลอื่น ผ่าน Web Conference ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ณ ห้องประชุม 202 อาคาร 2 ชั้น 2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ทั้งนี้ กำหนดจัดการประชุมซักซ้อมฯ รวม 3 รุ่น ณ ห้องฝึกอบรม 404 อาคาร 4 กรมตรวจบัญชี สหกรณ์ และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ทุกจังหวัด
t20200630154955_424986.jpg
t20200630154955_424987.jpg
t20200630154954_424989.jpg
t20200630154955_424990.jpg
t20200630154947_424992.jpg
t20200630154948_424993.jpg
t20200630154944_424995.jpg
t20200630154945_424996.jpg
t20200630154941_424998.jpg
t20200630154942_424999.jpg
t20200630154938_425001.jpg
t20200630154939_425002.jpg
t20200630154935_425004.jpg
t20200630154933_425005.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888