หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กตส. จัดการอบรมหลักสูตร เรื่อง "การสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ชำระบัญชี ผ่านระบบ GIN Conference
วันที่ 5 มิถุนายน 2563 นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร เรื่อง "การสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ที่ชำระบัญชี” ผ่านระบบ GIN Conference โดยมีผู้สอบบัญชีของสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกรที่ชำระบัญชี ผู้สอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีความสนใจ ข้าราชการและพนักงานราชการที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้สอบบัญชีสหกรณ์ เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ที่ชำระบัญชีให้เป็นไปตาม คำแนะนำในการปฏิบัติงานสอบบัญชีสหกรณ์ที่ชำระบัญชีตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และฉบับปรับปรุงปี 2562 สามารถบริหารจัดการปัญหาในการสอบบัญชี สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ชำระบัญชีเป็นแนวเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติงานที่ผ่านมา และร่วมกันพิจารณาหาแนวทาง การปฏิบัติงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ต่อไป ณ ห้องอบรม 404 อาคาร 4 ชั้น 4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
t20200605130433_424050.jpg
t20200605130434_424051.jpg
t20200605130441_424053.jpg
t20200605130442_424054.jpg
t20200605130448_424056.jpg
t20200605130448_424057.jpg
t20200605130455_424059.jpg
t20200605130456_424060.jpg
t20200605130549_424062.jpg
t20200605130550_424063.jpg
t20200605130603_424065.jpg
t20200605130603_424066.jpg
t20200605130613_424068.jpg
t20200605130613_424069.jpg
t20200605130622_424071.jpg
t20200605130623_424072.jpg
t20200605130631_424074.jpg
t20200605130632_424075.jpg
t20200605130641_424077.jpg
t20200605130641_424078.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888