หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

อตส. เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางในการฟื้นฟูกิจการและการปฏิบัติของเจ้าหนี้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
วันที่ 4 มิถุนายน 2563 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางในการฟื้นฟู กิจการและการปฏิบัติของเจ้าหนี้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยมี นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยนางพวงวรรณ ไกรสินธุ์ ที่ปรึกษากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นางสาวรัชนี วิชชุลดา ผู้อำนวยการ สำนักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี และนางวรรณทณี ศรีพุ่มไข่ ผู้อำนวยการกองกำกับการสอบบัญชีสหกรณ์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารฝึกอบรมส่วนกลาง สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพ
t20200604163042_423986.jpg
t20200604163043_423987.jpg
t20200604163039_423989.jpg
t20200604163040_423990.jpg
t20200604163035_423992.jpg
t20200604163035_423993.jpg
t20200604163031_423995.jpg
t20200604163032_423996.jpg
t20200604163028_423998.jpg
t20200604163028_423999.jpg
t20200604163024_424001.jpg
t20200604163025_424002.jpg
t20200604163021_424004.jpg
t20200604163021_424005.jpg
t20200604163018_424007.jpg
t20200604163019_424008.jpg
t20200604163017_424010.jpg
t20200604163015_424011.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888