หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กตส. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหาร AIC ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ผ่านระบบ Application Zoom
วันที่ 1 มิถุนายน 2563 นายสรศักดิ์ เทวะผลิน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริม พัฒนาการบัญชีและถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นผู้แทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหาร AIC ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ผ่านระบบ Application Zoom โดยมีวาระสำคัญ อาทิ ระเบียบกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ว่าด้วยการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีเกษตร และนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) พ.ศ.2563 การนำเสนอ ความก้าวหน้าคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน Big data และ Gov Tech เกษตรอัจฉริยะ E-Commerce และธุรกิจเกษตร Agribusiness การนำเสนอ ศูนย์ AIC จาก มหาวิทยาลัยต่างๆ และการพิจารณาร่างคู่มือขับเคลื่อนการดำเนินงานของ ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม AIC ณ ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตร และสหกรณ์
t20200601184902_423862.jpg
t20200601184902_423863.jpg
t20200601184900_423865.jpg
t20200601184900_423866.jpg
t20200601184858_423868.jpg
t20200601184858_423869.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888