หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กตส.จัดประชุมพิจารณาร่างระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. ...ผ่านทาง Web Conference
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจ บัญชีสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมพิจารณาร่างระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. ... รวมทั้งการพิจารณา เรื่อง ข้อเสนอความเห็นจากคณะอนุกรรมการศึกษาผลกระทบของร่างระเบียบดังกล่าว โดยประชุมผ่านทาง Web Conference ไปยังสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1-10 เพื่อรับฟังความคิดเห็น พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะอันจะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุง ระเบียบให้สามารถถือปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ณ ห้องประชุม 404 กรมตรวจ บัญชีสหกรณ์
t20200528134331_423765.jpg
t20200528134332_423766.jpg
t20200528134338_423768.jpg
t20200528134339_423769.jpg
t20200528134345_423771.jpg
t20200528134346_423772.jpg
t20200528134352_423774.jpg
t20200528134353_423775.jpg
t20200528134359_423777.jpg
t20200528134400_423778.jpg
t20200528134406_423780.jpg
t20200528134406_423781.jpg
t20200528134414_423783.jpg
t20200528134415_423784.jpg
t20200528134426_423786.jpg
t20200528134427_423787.jpg
t20200528134434_423789.jpg
t20200528134435_423790.jpg
t20200528134442_423792.jpg
t20200528134443_423793.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888