หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

รตส.ร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2563
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 นายพจน์ภิรัชต์ เนียมจุ้ย รองอธิบดี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัด การใช้จ่ายเงินงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2563 โดยมีวาระสำคัญ อาทิ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผลการใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ สิ้นเดือนเมษายน 2563 ผลการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี ณ สิ้นเดือนเมษายน 2563 ผลการ เบิกจ่ายงบกลาง ณ สิ้นเดือนเมษายน 2563 เป็นต้น ณ ห้องประชุม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 134 – 135
t20200522161922_423672.jpg
t20200522161923_423673.jpg
t20200522161919_423675.jpg
t20200522161920_423676.jpg
t20200522161855_423678.jpg
t20200522161856_423679.jpg
t20200522161831_423681.jpg
t20200522161830_423682.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888