หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

อตส. ให้การต้อนรับคณะทำงานจาก สตง. ในโอกาสประชุมปิดตรวจสอบรายงานการเงินของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้การต้อนรับคณะทำงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ในโอกาสประชุม ปิดตรวจสอบรายงานการเงินของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 พร้อมแจ้งผลการตรวจสอบ โดยทางคณะทำงานฯ ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อสังเกต อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ณ ห้องประชุม 202 อาคาร 2 ชั้น 2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
t20200514171325_423424.jpg
t20200514171326_423425.jpg
t20200514171323_423427.jpg
t20200514171324_423428.jpg
t20200514171319_423430.jpg
t20200514171320_423431.jpg
t20200514171315_423433.jpg
t20200514171316_423434.jpg
t20200514171311_423436.jpg
t20200514171312_423437.jpg
t20200514171308_423439.jpg
t20200514171309_423440.jpg
t20200514171306_423442.jpg
t20200514171306_423443.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888