หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

งานลองกองประจำปี 2551 จังหวัดนราธิวาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงานวันลองกองประจำปี 2551 จังหวัดนราธิวาส พระราชทานถ้วยรางวัลการประกวดกิจกรรมต่างๆ และเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ พร้อมทั้งเสด็จทอดพระเนตรซุ้มนิทรรศการของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นราธิวาส โดยมีนายศุภชัย บานพับทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นางกฤษณา กฤษณวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 พร้อมด้วยข้าราชการพื้นที่ในสังกัด เฝ้ารับเสด็จและถวายรายงานภารกิจซึ่งสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นราธิวาสได้อบรม สอน แนะนำด้านการจัดทำบัญชีให้แก่โรงเรียน และวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2551

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888