หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ติดส่วนราชการโปร่งใสดีเด่นกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้รับการประเมินตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ในปี 2550 อยู่ในเกณฑ์ดี ได้ 5 คะแนนเต็ม ติดส่วนราชการโปร่งใสดีเด่น คอลัมน์ มุมข้าราชการ ของ "ซี. 12" จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ได้นำข้อมูลจาก ดร.นคร เสรีรักษ์ สำนักงานข้อมูลข่าวสารราชการ มาเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรวัดความโปร่งใสของส่วนราชการ เรื่องการปฏิบัติตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และเรื่องความโปร่งใส ไปกำหนดเป็นเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพของส่วนราชการ ในการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี โดย ในปี 2550 มีส่วนราชการที่ผลงานด้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอยู่ในเกณฑ์ดีเด่น ได้ 5 คะแนนเต็ม ถึง 24 หน่วยงาน ซึ่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เป็นหนึ่งใน 24 หน่วยงานที่ติดส่วนราชการโปร่งใสดีเด่น

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888