หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

ประชุมแผนงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบภายในกรมตรวจบัญชีสหกรณ์นายเกรียงศักดิ์ บุณยะสุต รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบภายในกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2551 เพื่อให้คณะทำงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ รายงานผลการปฏิบัติการตามแผนงานฯ ในรอบปี ต่อที่ประชุมคณะทำงาน ฯ เพื่อนำผลการปฏิบัติการปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถดำเนินการตามแผนงานมาวิเคราะห์ หาข้อสรุป เป็นแนวทางในการจัดทำแผนงานใน ปี 2552เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2551 ณ ห้องประชุมผู้บริหารอาคาร 3 ชั้น 2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888