หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

อบรม ระบบตรวจสอบสหกรณ์เชิงลึกนางสมพร พุฒวันเพ็ญ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการสอบบัญชีภาคเอกชน ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดอบรมหลักสูตรระบบตรวจสอบสหกรณ์เชิงลึก สำหรับบุคลากร สำนักมาตรฐานการสอบบัญชีภาคเอกชน เพื่อให้บุคลากรสำนักมาตรฐานการสอบบัญชีภาคเอกชน มีความรู้ึความเข้าใจและเกิดทักษะในการปฏิบัติการใช้โปรแกรมมาตรฐานสำหรับการตรวจสอบระบบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์(CATs) ระหว่างวันที่ 23-26 กันยายน 2551 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 อาคาร 2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888