หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

พิธีต้อนรับธงพระราชทานธงสัญลักษณ์ โครงการ จากวันแม่ถึงวันพ่อ 116 วัน สร้างสามัคคีนายเกรียงศักดิ์ บุณยะสุต รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมข้าราชการเจ้าหน้าที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมพิธีรับมอบธงพระราชทานธงสัญลักษณ์ จากกรมชลประธาน ในโครงการจากวันแม่ถึงวันพ่อ 116 วัน สร้างสามัคคี เป็นโครงการที่รัฐบาลจัดขึ้น เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ โดยได้จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความสามัคคีกลมเกลียวและความสมานฉันท์ ทั้งในระดับองค์กรและระดับชาติ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2551 ณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888