หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

ขอนแก่น จัดอบรมโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น จัดอบรมโครงการสายใยรักแห่ง ครอบครัว สำหรับสมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว จำนวน 40 ราย เพื่อ ให้มีความรู้ความเข้าใจในการจดบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย สร้างวินัยทางการเงิน ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน มีครอบครัวอบอุ่น โดยมีนายสันติ ปัตติยะ หัวหน้า สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดินดำ ตำบลดินดำ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2551

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888