หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

อุดรธานี จัดโครงการเสริมสร้างเยาวชนสานฝันทำบัญชีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี ร่วมกับโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ สพท.อด.2 จัดโครงการเสริมสร้าง เยาวชนสานฝันทำบัญชี เพื่อให้เยาวชนรู้ถึงประโยชน์ของบัญชีและการจด บันทึกการรับ – จ่ายเงินของตนทุกวันอย่างต่อเนื่อง สามารถนำความรู้ที่ได้ ไปถ่ายทอดให้กับคนในครอบครัวและเครือญาติ ให้เห็นถึงความสำคัญของ การจดบันทึกบัญชี โดยมี นายธีระชัย แสนแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด นาย เกรียงศักดิ์ บุณยะสุต รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นายบัณฑิต สงวนพวก นายอำเภอโนนสะอาด นายชลำ อรรถธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาอุดรธานี เขต 2 ร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมโรงเรียนโนนสะอาดพิทยา สรรค์ อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2551 นอกจากนี้ ภายนอกอาคารมีการจัดนิทรรศการของสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์และโรงเรียน ในเขตพื้นที่ โดยมีนายทวีป สุทธิเวช ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสะอาดพิทยา สรรค์ พร้อมด้วยนางสาวเกสร เรืองรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ที่ 5 นางสาว วัชรี เรืองจิระขจร หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ อุดรธานี และหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมข้าราชการในพื้นที่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 ให้การต้อนรับ

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888