หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

นครศรีธรรมราช จัดโครงการอนุรักษ์ชาวนาไทยตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครศรีธรรมราช ร่วมบูรณาการกับหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ จัด โครงการอนุรักษ์ชาวนาไทยตาม แนวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ความรู้ในส่วนที่เกี่ยวข้องของแต่ละหน่วยงานแก่ เกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ให้ความรู้สอนแนะเกี่ยวกับการ จัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน เพื่อรู้จด รู้จริง รู้จ่าย จะไม่จน รวมถึงการฝึก วินัยทางการออม และสามารถลดต้นทุนในการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจ พอเพียง รวมทั้งมีการเปรียบเทียบการลดต้นทุนระหว่างการทำนาใช้รถไถนากับ ทำนาใช้กระบือไถนา ณ ศูนย์ข้าวชุมชนป่าระกำ อำเภอปากพนัง จังหวัด นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2551

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888