หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทองเปิดอาคารใหม่นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดอาคารใหม่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง ซึ่งได้สร้างอาคารหลังใหม่ในสถานที่เดิมเพิ่มเติมทั้ง 2 หน่วยงาน ได้จัดให้มีพิธีทางศาสนาและเปิดป้ายสำนักงานเพื่อเป็นศิริมงคลแก่ผู้ปฎิบัติงาน โดยมีนางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายเกรียงศักดิ์ บุณยะสุต รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นางสาวศิริวรรณ ตระกูลศีลธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดทั้ง 2 หน่วยงาน ประธานกรรมการ และผู้จัดการสหกรณ์ในจังหวัดอ่างทอง ให้การต้อนรับ ณ เลขที่ 50/1 ถนนอ่างทอง-สิงห์บุรี ตำบลย่ายซื่อ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน 2551

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888