หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นำ CFSAWS:ss ร่วมงาน Thailand Research Expo 2008กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นำนวัตกรรมทางการเงินภาคสหกรณ์ CFSAWS:ss ระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ร่วมเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2551 ในงาน Thailand Research Expo2008 แสดงศักยภาพทางการวิจัย เพื่อมุ่งสู่การสร้าง "สังคมแห่งการเรียนรู้" ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 12 - 16 กันยายน 2551 และวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2551 เวลา 13.30 - 16.00 น. ดำเนินการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อ "ยุทธศาสตร์ระบบเตือนภัยทางการเงินสหรณ์" โดยเชิญ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้า และ ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ กรรมการผู้จัดการ(หัวหน้าฝ่ายวิจัย) บริษัทหลักทรัพย์ภัทร จำกัด ร่วมเสวนา ดำเนินรายการโดยคุณศิริบูรณ์ ณัฐพันธ์ เพื่อให้แนวคิดการเตือนภัยทางการเงินแก่สหกรณ์ ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาเป็นจำนวนมาก และให้ความสนใจซักถาม อภิปรายปัญหา รวมทั้งมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบเตือนภัย

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888