หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

ครูบัญชีร่วมงานวันเกษตรแห่งชาติเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2551 นางปราณี พรมคุณ ครูบัญชีดีเด่นระดับประเทศปี พ.ศ.2551 พร้อมด้วยเกษตรกรหมู่บ้านชัยมงคลหมู่บ้านนักบัญชีเกษตรกรแห่งแรกในประเทศไทยและนักเรียนโรงเรียนบ้านชัยมงคล ตำบลห้วยสะแก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โรงเรียนนักบัญชีรุ่นจิ๋วแห่งแรกในประเทศไทย ร่วมกิจกรรมการจัดแสดงนิทรรศการของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในงานวันเกษตรแห่งชาติประจำปี 2551ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งในการจัดนิทรรศการดังกล่าวเป็นการเผยแพร่ความรู้และประโยชน์ของการจัดทำบัญชีที่ส่งเสริมให้เกิดการออม เพื่อสร้างวินัยทางการเงินที่ดีให้กับผู้ที่สนใจ โดยงานดังกล่าวเริ่มตั้งแต่วันที่ 5 – 14 กันยายน 2551 ซึ่งอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้ให้ความสนใจชักถามข้อมูลเป็นกำลังใจให้กับเกษตรกรและนักเรียนที่มาร่วมงานด้วย

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888