หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กรุงเทพมหานคร ได้จัดสัมมนาสหกรณ์เพื่อเตรียมความพร้อมรับการสอบบัญชีประจำปีนางพัชรี รักเรียนรบ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10 เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ได้จัดสัมมนาสหกรณ์เพื่อเตรียมความพร้อมรับการสอบบัญชีประจำปี เพื่อให้สหกรณ์ที่เข้าร่วมสัมมนามีความพร้อมรับการเข้าตรวจสอบบัญชีประจำปีของผู้สอบบัญชี สหกรณ์จะได้นำงบการเงินเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ภายใน 150 วัน ในการสัมมนาครั้งนี้ ได้เชิญตัวแทนของสหกรณ์ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีภายในเวลาไม่กี่วัน และสหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีสำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์ V2 ประสบผลสำเร็จ มาเล่าสู่กันฟังเพื่อเป็นตัวอย่างให้สหกรณ์อื่นนำไปปรับใช้ต่อไป เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2551 ณ โรงแรม เอส ดี อเวนิว เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888