หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์เร่งเสริมสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์สำนักบริหารกลาง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดอบรมโครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้ทำหน้าที่เป็นนักข่าวพลเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนายเกรียงศักดิ์ บุณยะสุตรองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม ณ ห้องฝึกอบรม อาคาร 4 ชั้น 4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2551 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดโครงการฝึกอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์สำหรับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านประชาสัมพันธ์ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 40 คน ระหว่างวันที่ 8 - 9 กันยายน 2551 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ เข้าใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฎิบัติงาน ทำหน้าที่เสมือนเป็นนักข่าวพลเมือง เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนงานด้านประชาสัมพันธ์ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888