หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่จัดโครงการสัมมนาพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2551 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่โดยนางพัทธนันท์ พันธุ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ จัดโครงการสัมมนาพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้นำอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีเดินทางไปทัศนะศึกษาดูงานและ ประสบการณ์การตรงในพื้นที่จังหวัดลำปาง ซึ่งเดินทางไปที่บ้านสามขา ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ใช้การทำบัญชีเป็นเครื่องมือควบคุมวินัยทางการเงินเพื่อการพึ่งพาตนเอง การจัดการอาชีพและวางแผนชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ให้รู้จักพอประมาณมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดี โดยได้มีการเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้นำชุมชน ประชานชนในหมู่บ้านสามขาและอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี จังหวัดเชียงใหม่เพื่อที่จะได้นำองค์ความรู้ที่ได้รับนำมาปรับใช้ในการพัฒนาเครือข่ายของตนเอง จากกลุ่มที่สนใจจัดทำบัญชี รวมตัวเป็นกลุ่มอาชีพ โดยใช้บัญชีเป็นเครื่องมือบริหารจัดการกลุ่มอาชีพ ต่อจากนั้นได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เพื่อเยี่ยมชมวิธีการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินและรับฟังบรรยายสรุปจากวิทยากร เพื่อให้ทุกคนได้หันมาตระหนักในการประหยัดพลังงานที่มีอยู่อย่างจำกัดมากขึ้น

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888