หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เร่งจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2551 นางมาลัย เนียมสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม หลักสูตร การจัดทำแผนยุทธ ศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำหรับผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และข้าราชการผู้เกี่ยวข้อง รวมจำนวน 31 คน เพื่อให้ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล กระบวนการจัดทำแผน การปรับแผนและการพัฒนาแผนตามยุทธศาสตร์ และการบริหารงานตามแผนยุทธศาสตร์ รวมทั้งสามารถจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (พ.ศ.2552-2555) กำหนดอบรมระหว่างวันที่ 11 – 12 กันยายน 2551 ณ โรงแรมตรัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888