หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์เดินหน้าสอนทำบัญชี อาชีพเกษตรกรที่ปลูกปาล์มน้ำมันภาคใต้นายศุภชัย บานพับทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดเผยว่าตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายส่งเสริมการปลูกพืชพลังงาน โดยเฉพาะในส่วนปาล์มน้ำมัน ในพื้นที่ภาคใต้และภาคตะวันออก โดยทั่วไปการปลูกปาล์มน้ำมันมักต้องลงทุนค่อนข้างสูง ทั้งในส่วนของการยกร่องปรับพื้นที่ การบำรุงดูแลรักษา และอาจต้องอาศัยระยะเวลา 3-5 ปี จึงจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ หากเกษตรกรได้มีการเตรียมการหรือวางแผนด้านการลงทุนเป็นอย่างดีสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืนดังนั้น ในปี 2552 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จึงได้เตรียมจัดโครงการแนะนำการจัดทำบัญชีให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งถือเป็นพื้นที่ที่มีการปลูกปาล์มน้ำมันมากที่สุดของประเทศ โดยมีเป้าหมายเกษตรกร 850 ราย ซึ่งในการสอนการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ เกษตรกรจะได้เรียนรู้หลักในการจัดทำบัญชีเบื้องต้น เพื่อเป็นการติดตามค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินงาน คิดคำนวณต้นทุนและกำไรจากการปลูกปาล์มน้ำมัน สามารถวางแผนการดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง นายศุภชัย บานพับทอง กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมตรวจบัญชีสหกรณ์มุ่งหวังที่จะให้เกษตรกรได้เรียนรู้การจัดทำบัญชี เพื่อเป็นเครื่องมือในการวางแผนและการลงทุน โดยปัจจุบันกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้จัดทำรูปแบบบัญชีต้นทุนอาชีพไว้ด้วยกันถึง 8 รูปแบบ ได้แก่ ทำนา ทำสวนยาง ทำไร่ข้าวโพด ทำสวนผัก การเลี้ยงโคนม การเลี้ยงไก่ การเลี้ยงปลาและการทำฟาร์มเห็ด เพื่อให้เกษตรกรใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ เนื่องจากที่ผ่านมาเกษตรกรมักประสบปัญหาด้านต้นทุนการผลิต โดยเฉพาะค่าปุ๋ยเคมี ค่าแรงงาน ที่เกินความจำเป็น ซึ่งหากมีการจดบันทึกบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ไว้อย่างสม่ำเสมอ เกษตรกรสามารถนำข้อมูลทางบัญชีไปวิเคราะห์เพื่อลดต้นทุนการผลิตหรือปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตให้เหมาะสมต่อไป

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888