หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดตัวนิคมการเกษตรฯในเขตนิคมสหกรณ์แห่งแรก อ.แม่สอด จ.ตากเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2551 นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดตัวนิคมการเกษตรพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทน ในเขตนิคมสหกรณ์แห่งแรกที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และเป็นสักขีพยานทำข้อตกลงทางการค้าระหว่างสหกรณ์นิคมแม่สอด จำกัด กับบริษัทเอกชน เพื่อรองรับนโยบายปรับโครงสร้างภาคการเกษตร นิคมการเกษตรพืชอาหารฯ ในเขตนิคมสหกรณ์แม่สอด จังหวัดตาก มีพื้นที่ 15,000 ไร่ ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มุ่งเพิ่มศักยภาพการผลิตพร้อมส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันประกอบอาชีพด้านการเกษตรอย่างเป็นระบบและครบวงจร ลักษณะเดียวกับนิคมอุตสาหกรรม เป้าหมายการดำเนินงานจะช่วยให้เกษตรกรเพิ่มผลผลิตต่อไร่อย่างน้อย 20 % และสามารถลดต้นทุนการผลิตให้น้อยลง ในโอกาสนี้ นายชุมพร พลรักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ และแวะชมนิทรรศการของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก โดยมีนายศุภชัย บานพับทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นายพิบูลย์ บุญสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 นางสาวสดศรี พันธุ์วิไล หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการให้การต้อนรับ และรายงานการบูรณาการร่วมของสำนักงานฯ ให้การสอนแนะการจัดทำบัญชีครัวเรือน บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพแก่วิสาหกิจชุมชน, เกษตรกร และประชาชนที่เข้าร่วมโครงการฯ

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888