หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

จัดทำกรอบสั่งสมประสบการณ์และเส้นทางความก้าวหน้าอาชีพรายบุคคลของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงนายเกรียงศักดิ์ บุณยะสุต รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประธานคณะทำงานจัดทำกรอบสั่งสมประสบการณ์และเส้นทางความก้าวหน้า อาชีพรายบุคคลของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ประชุมร่วมกับผู้แทน สำนักงาน ก.พ โดย นางกมลวรรณ สัตยายุทย์ ที่ปรึกษาเกี่ยวกับ ภาพรวมระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ได้ชี้แจงเกี่ยวกับขั้นตอน และแนวทางในการจัดทำกรอบสั่งสมประสบการณ์และเส้นทาง ความก้าวหน้าอาชีพรายบุคคลของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 โดยมีผู้บริหารจากสำนักต่าง ๆ เป็นคณะทำงานร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 402 อาคาร 4 ชั้น 2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2551

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888