หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

เส้นทางชีวิตดี ๆ ที่สร้างได้ด้วยบัญชี.....บัญชี....เป็นเครื่องมือ และกลไกสำคัญทางความคิด ให้กับเกษตรกร...ประชาชนทั่วไป... .....บัญชี....ช่วยให้เรารู้จักเก็บออม....ไม่ฟุ่มเฟือย... .....ต้นทุน....เป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะ เศรษฐกิจปัจจุบัน..... .....หากเกษตรกรรู้ต้นทุนประกอบอาชีพ.....จะรู้กำไรที่ แท้จริง..... นายเกรียงศักดิ์ บุณยะสุต รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ในโอกาสเข้าร่วมกับสื่อมวลชนไปศึกษาดูงานกิจกรรมของครูบัญชีดีเด่นระดับภาค (ครูมณฑา พวงพิมล) ณ จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2551 โดยกล่าวย้ำถึงความสำคัญของบัญชีครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ เฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันซึ่งสินค้าเกษตร เช่น ข้าว ยางพารา มีราคาสูงขึ้น เกษตรกรอาจขายได้ในราคาที่สูงขึ้นแต่อย่างไรก็ดี ปัจจัยการผลิต เช่น ราคาปุ๋ย และน้ำมัน ก็สูงขึ้นตามไปด้วยเช่นกัน บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เกษตรกรได้รับรู้กำไรที่แท้จริง ข้อมูลทางบัญชีจะช่วย ในการตัดสินใจในการลงทุน หรือลดต้นทุนลง เช่นการปรับเปลี่ยนจากการใช้ปุ๋ยเคมี เป็นปุ๋ยอินทรีย์ ที่ผลิตได้เอง ซึ่งนอกจากจะลดต้นทุนแล้ว ยังช่วยฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอีกด้วย สำหรับเยาวชน และประชาชนทั่วไป หากรู้จักบันทึกบัญชีรับจ่ายในครัวเรือน มีวินัยทางการเงิน ใช้จ่ายอย่างประหยัด ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จะมีเงินออมเพิ่มมากขึ้น คุณภาพชีวิตดีขึ้น ครอบครัวก็จะมีความสุข นี่คือ เส้นทางชีวิตที่ดี ๆ ที่สร้างได้ด้วยบัญชีจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888