หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร


มัลติมีเดีย


e-Service

บริการ


ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือก นวตบ.ชพ. 1.ใบสมัคร 2.รายละเอียดของตำแหน่ง 3.แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล 4.การนับเวลาเกื้อกูล 5.แบบคำชี้แจงการปฏิบัติงาน 6.คุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบ 7. มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 8. ประกาศ อ.ก.พ.กรม (หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลฯ)

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888