หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

งาน มหกรรมผลไม้ และ OTOP ยะลา 51นายพระนาย สุวรรณรัฐ ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจังหวัดชายแดน และนายธีระ มินทราศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด งาน มหกรรมผลไม้ และ OTOP ยะลา 51 ภายในงานมีการจัดนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง จำหน่ายประกวดผลไม้ พืชผลทางการเกษตรและปศุสัตว์ แข่งขันกินผลไม้ และประกวดธิดาชาวสวน รวมทั้งการจัดนิทรรศการและออกร้านของหน่วยงานราชการต่าง ๆ มากมาย ณ สนามโรงพิธีช้างเผือกอำเภอเมือง จังหวัดยะลา ระหว่างวันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2551 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา ร่วมกิจกรรม จัดนิทรรศการให้บริการเกี่ยวกับการทำบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับบริการรู้ถึงใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน รู้และเข้าใจในการจัดทำบัญชีมากขึ้นและสามารถนำไปใช้ประกอบกับการดำเนินชีวิตต่อไป โดยมี นางแมะแย เจ๊ะซง เกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888