หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

อบรมครูบัญชีในจังหวัดหนองคายสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย จัดอบรมครูบัญชี (เกษตรกรอาสาด้านบัญชี) ใหม่ในจังหวัดหนองคาย เพื่อให้ทราบถึงอุปสรรคปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาในการจัดกิจกรรมในปีที่ผ่านมา รวมทั้งเทคนิคในการถ่ายทอดความรู้ การจัดการอบรมครั้งนี้จึงได้แบ่งพื้นที่เป็น 5 เขต ในจังหวัดหนองคาย วันที่ 18 สิงหาคม 2551 อำเภอโพนพิสัย ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยชุมชน(บ้านเดื่อ) วันที่ 19 สิงหาคม 2551 อำเภอบึงกาฬ ณ หอประชุม สหกรณ์การเกษตรบึงกาฬ วันที่ 20 สิงหาคม 2551 อำเภอเซกา ณ หอประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอเซกา วันที่ 21 สิงหาคม 2551 อำเภอท่าบ่อ ณ หอประชุม สหกรณ์การเกษตรท่าบ่อ วันที่ 22 สิงหาคม 2551 อำเภอมือง ณ หอประชุม สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888