หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบูรณ์ จัดสัมมนาครูบัญชีนายศรัณย์ จารุวัฒนพานิช หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบูรณ์ ให้เกียรติเปิดการสัมมนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีกับการพัฒนาเครือข่าย ระหว่างวันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2551 เพื่อพัฒนาความรู้ให้กับครูบัญชี กำหนดแนวทางการพัฒนาเครือข่ายและแนวทางการสร้างชุมชนคนทำบัญชี ตลอดจนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ประสบการณ์ในการถ่ายทอดความรู้การจัดทำบัญชี พร้อมทั้งศึกษาดูงาน เพื่อนำแนวทางไปปรับใช้ในแต่ละพื้นที่ ในระหว่างการสัมมนา คณะครูบัญชีเกษตรกรของจังหวัดเพชรบูรณ์ได้มีโอกาสต้อนรับคณะครูบัญชีเกษตรกรของระดับภาคทั่วประเทศที่เดินทางไปศึกษาดูงานในจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมทั้งได้ร่วมศึกษาดูงานและได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ร่วมกิจกรรมสัมพันธ์ สร้างความปลาบปลื้มและประทับใจให้กับครูบัญชีในจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ได้ร่วมต้อนรับและทำกิจกรรมกับครูบัญชีระดับภาคของประเทศอีกด้วย ณ เขาค้อวัลเลย์รีสอร์ท อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888