หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ


สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี สอนบัญชีแก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 4 - 6 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหางแมว เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชีและฝึกให้นักเรียนรู้จักใช้จ่ายอย่างประหยัด มีการออมเงิน โดยมี นางเวียน แสงสุข ครูบัญชีอาสาจังหวัดจันทบุรี ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหางแมว ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่หางแมว จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2551

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888