หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ


สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 จัดสัมมนาครูบัญชีระดับภาค ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 14 - 15 สิงหาคม 2551 เพื่อเพิ่มทักษะในการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจดบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ โดยมี นางสาวศิริวรรณ ตระกูลศีลธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนา ณ วังรี รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888