หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ


นายเกรียงศักดิ์ บุณยะสุต รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในฐานะโฆษกกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากการประเมินสถานการณ์ธุรกิจสหกรณ์ในช่วงครึ่งปีแรกปี 2551 พบว่า ถึงแม้ในช่วง 6 เดือนแรกที่ผ่านมาจะมีปัญหาทั้งทางด้านเศรษฐกิจและการเมือง แต่ธุรกิจสหกรณ์โดยรวมได้รับผลกระทบน้อยมากและยังสามารถดำเนินธุรกิจไปได้อย่างราบรื่น โดยในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2551 มีจำนวนสหกรณ์ทั้งสิ้น 10,925 แห่ง สมาชิก 10.39 ล้านคนโดยมีทุนดำเนินงานทั้งสิ้น 987,099.19 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2550 พบว่ามีทุนดำเนินงานเพิ่มขึ้น 13% จากช่วงครึ่งปีแรกของปี 2550 ซึ่งมีทุนดำเนินงานทั้งสิ้น 872,786.27 ล้านบาทและคิดเป็น 22% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) โดย 52% เป็นทุนของสหกรณ์ที่สามารถรองรับหนี้ภายนอกได้ถึง 3.08 เท่า นอกจากนั้น ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2551 ธุรกิจสหกรณ์มีกำไรถึง 34,756.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2550 ซึ่งรายได้ส่วนใหญ่มาจากธุรกิจสินเชื่อ คิดเป็น 88% ของสัดส่วนรายได้ทั้งหมด ในส่วนภาพรวมของสมาชิกสหกรณ์ พบว่า โดยเฉลี่ยสมาชิกสหกรณ์มีหนี้สินราว 67,861 บาท/คน โดยลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 4% และมีเงินออมเฉลี่ย 66,957 บาท/คน ซึ่งเพิ่มขึ้น 10% สำหรับการประเมินสภาพคล่องทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในช่วงครึ่งปีแรก ของปี 2551 ยังถือว่ามีความคล่องตัวสูง โดยมียอดสินทรัพย์รวม 987,099.19 ล้านบาท มีปริมาณธุรกิจหมุนเวียนในรอบปีประมาณ 1 ล้านล้านบาท ขณะที่ทุนของสหกรณ์อยู่ที่ 511,179.51 ล้านบาท และมีหนี้ภายนอกเพียง 165,705.58 ล้านบาท โดยมีหนี้ที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด (NPL) เพียง 4% ซึ่งไม่น่าเป็นห่วงมากนัก โฆษกกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า แนวโน้มเศรษฐกิจสหกรณ์ไทยในช่วง 6 เดือนหลังปี 2551 น่าจะยังดำเนินการไปได้ด้วยดี และเชื่อว่าธุรกิจจะยังขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็น 1.1 ล้านล้านบาท โดยมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 1 ล้านล้านบาท และมีกำไรเพิ่มขึ้น 3% อย่างไรก็ตามผู้บริหารสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกร ควรต้องยึดหลักการพึ่งพาตนเอง และเพิ่มความรอบคอบในการดำเนินธุรกิจ และเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ที่อาจจะกระทบต่อการดำเนินธุรกิจสหกรณ์อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น ปัจจัยทางด้านการเมือง สถานการณ์ราคาน้ำมัน และนโยบายของรัฐบาล เป็นต้น

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888