หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ


สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้โครงการตามพระราชดำริอำเภอสันป่าตอง จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 76 พรรษา โดยมี นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ณ ศูนย์อำนวยการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้โครงการตามแนวพระราชดำริอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2551 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ จัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีรายรับ - รายจ่ายในครัวเรือน รวมถึงต้นทุนจากการประกอบอาชีพปลูกลำไย ซึ่งเป็นอาชีพหลักของเกษตรกรในพื้นที่และการจัดทำบัญชีสำหรับเด็ก ตามโครงการต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กได้จัดทำบัญชีเพื่อพัฒนาวินัยในการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน รวมถึงการส่งเสริมให้เด็กออมเงินตั้งแต่อายุยังน้อยตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี นางพัทธนันท์ พันธุ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ ร่วมให้ความรู้และคำแนะนำปรึกษาแก่ผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานทั้งเด็กนักเรียนและประชาชนทั่วไปจำนวนมาก

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888