หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ


เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2551 นางนฤมล พนาวงศ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี 9 ชช. ด้านวางระบบและพัฒนา ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการกำกับ ติดตามและประเมินผล สำหรับข้าราชการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1-10 จำนวน 40 คน เพื่อให้บุคลากรที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ติดตามและประเมินผลเกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความชำนาญและมีทักษะจนสามารถใช้ระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลด้วยความถูกต้องและสามารถนำไปถ่ายทอดความรู้กับบุคลากรในสังกัดได้ ระหว่างวันที่ 18 – 22 สิงหาคม 2551 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888