หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ


สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่ จัดอบรม หลักสูตร คุณธรรมนำความรู้สู่เศรษฐกิจแบบพอเพียง ระหว่างวันที่ 7 - 8 สิงหาคม 2551สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ให้มีคุณธรรมในการอดออม รู้จักวางแผนการใช้จ่ายและการหารายได้ ผ่านจากการจดบันทึกสมุดบัญชีรับ-จ่าย เป็นการปูพื้นฐานการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง จำนวน 3 โรงเรียน ดังนี้ วันที่ 7 สิงหาคม 2551 โรงเรียนบ้านหนองแขม ตำบลป่าแดง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 70 คน และโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม ตำบลหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 300 คน วันที่ 8 สิงหาคม 2551 โรงเรียนบ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) ตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 200 คน

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888