หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ


นายเกรียงศักดิ์ บุณยะสุต รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อพิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงของกรม ฯ ให้สามารถดำเนินการแล้วเสร็จและเป็นไปตามแนวทางในการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆโดยคำนึงถึงการบรรลุตามแผนการปฏิบัติราชการของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม2551 ณ ห้องประชุม 202

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888