หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ


นางนฤมล พนาวงศ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี 9 ชช. (ด้านวางระบบและพัฒนา) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดออบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานสอบบัญชีภาคเอกชน ปี 2552 รุ่นที่ 3 เพื่อให้ผู้สอบบัญชีภาคเอกชนและผู้ช่วยผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ทราบถึงแนวนโยบายสำหรับผู้สอบบัญชีเอกชน และได้รับความรู้ความเข้าใจ ในหลักการทำงานของโปรแกรมระบบแผนและผลการปฏิบัติงานรวมไปถึงระบบเกณฑ์มาตราฐานคุณภาพของสหกรณ์ ซึ่งสามารถใช้งานระบบสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง รุ่นที่ 3 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2551 ณ ห้องปฏิบัติการคอพิวเตอร์ ชั้น 1 อาคาร 2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888