หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ


นายสมพัฒน์ แก้วพิจิตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจบัญชีครัวเรือน โดยมีเยาวชนจากโรงเรียนในเขตเทศบาลทั้งสิ้น 6 โรงเรียน จำนวน 3,000 คน เข้าร่วมโครงการ และผู้นำชุมชนจำนวน 150 คน ร่วมงาน พร้อมให้โอวาทแก่เยาวชน และสนับสนุนให้ทุกคนทำบัญชีรับ-จ่ายในชีวิตประจำวัน รู้จักวางแผนการใช้จ่ายเงิน และสามารถถ่ายทอดให้กับครอบครัวได้ โดยมี นายชนินทร์ บัวประเสริฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวรายงาน นายศุภชัย บานพับทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์, นางพัชรี รักเรียนรบ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีที่ 10 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนงานราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมในพิธีเปิด ณ ซุ้มพุทธมามก องค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2551

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888