หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ


นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ใต้ร่มพระบารมี ๒๙ ปี เขาหินซ้อน โดยมี นายอานนท์ พรหมนารถ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานต่าง ๆ และแวะชมนิทรรศการของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ฉะเชิงเทรา ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการให้บริการสอนแนะการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือน โดยมี นางลัดดา จิตรายานนท์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนร้บณ ศูนย์ศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2551

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888