หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ


นายสนธยา คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีพบประชาชนและเกษตรกร เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น ส่งเสริมจารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และส่งเสริมสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส โดยมี นายฐานิศร์ น้อยเพ็ง นายอำเภอศรีราชา กล่าวต้อนรับ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองค้อ ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี ร่วมกิจกรรมจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป ได้รับความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888