หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ


นางสาวกาญจนา บัณฑูรรังษี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี(ครูบัญชี) เรื่อง สานเครือข่ายครูบัญชี สร้างชุมชนเข้มแข็ง ในโครงการเสริมสร้างภูมิปัญญาทางบัญชีแก่เกษตรกรไทย ปี 2551 สำหรับครูบัญชีในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี จำนวน 90 คน เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาทราบภารกิจและหน้าที่ของครูบัญชี ในการเป็นตัวแทนของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ตลอดจนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันในการปฏิบัติหน้าที่และการสร้างเครือข่าย ชมรมครูบัญชีอาสาจังหวัดจันทบุรี ดำเนินการจัดสัมมนาโดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี ร่วมกับ ชมรมครูบัญชีอาสา จังหวัดจันทบุรี ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 4 ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ถนนท่าแฉลบ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2551

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888