หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ


สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 ได้จัดสัมมนาอาสามัครเกษตรด้านบัญชีระดับภาคในพื้นที่ ระหว่างวันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2551 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา สำหรับครูบัญชีดีเด่นระดับจังหวัดและแกนนำระดับอำเภอ ในพื้นที่ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 รวม 7 จังหวัด พร้อมด้วยข้าราชการที่รับผิดชอบในโครงการ รวมทั้งสิ้น 65 คน โดยได้ไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี ตำบลดอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีคุณสมหมาย เขียวทอง และคุณบุญเรือน ทองจำรัส ครูบัญชีดีเด่นระดับภาค ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 ให้การต้อนรับ และเล่าประสบการณ์ แลกเปลี่ยนความรู้ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2551 และในวันที่ 6 สิงหาคม 2551 นายบุญเลิศ ใจดี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา โดยได้รับเกียรติจากนายอัมพร ด้วงปาน ประธานกลุ่มออมทรัพย์คลองเปี๊ยะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ "วิชาแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการบันทึกบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน" และ คุณจิต เพ็ชรกาล ครูบัญชีดีเด่นระดับประเทศเป็นวิทยากรบรรยาย"เรื่องเล่าจากครูบัญชี"

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888