หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ


นายพระนาย สุวรรณรัฐ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีเปิดการประชุมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีในจังหวัดปัตตานี พร้อมมอบโล่แก่อำเภอที่สามารถจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนได้ครบทุกครัวเรือน จำนวน 7 อำเภอ ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี และมอบเกียรติบัตรให้แก่อำเภอที่มีส่วนร่วมในโครงการ จำนวน 5 อำเภอ ณ ศาลากลางจังหวัดปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2551 โดยมี นายภาณุ อุทัยรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายศุภชัย บานพับทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นายจักรี สุจริตธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 8 นางกฤษณา กฤษณวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดปัตตานี และนายมงคล จันทร์ส่อง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัดเข้าร่วมในพิธี

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888